Lakeuden Eräpartio ry


Partiolippukunta tytöille ja pojille - lapsille, nuorille ja aikuisille.


Linkkejä

 

www.partio.fi
Sivusto on Suomen Partiolaisten virallinen tiedotuskanava. Se on tarkoitettu nykyisille ja tuleville jäsenille, medialle, sidosryhmille ja kaikille partiosta kiinnostuneille. Partio.fi on jaoteltu ikäkausien mukaan ja sisältö on rakennettu kutakin ikäkautta kiinnostavaksi. Sivuilta löytyy myös paljon tietoa ajankohtaisista asioista ja apua lippukuntien jokapäiväiseen toimintaan

www.pohjanmaa.partio.fi
Jokaisella partiopiirillä on omat sivustonsa.

http://ohjelma.partio.fi
Tältä sivustolta löytyy uuden ohjelman perusteet, kuten aktiviteetit ja paljon muuta hyödyllistä materiaalia. Tulevaisuudessa sivuston on tarkoitus olla interaktiivinen tietolähde, jossa kaikki ryhmänjohtajat voivat jakaa hyviä käytäntöjä ja vinkkejä toistensa kanssa.

www.partiojohtaja.fi
Partiojohtaja on 11 kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti, joka on tarkoitettu johtajatehtävissä toimiville partiolaisille. Partiojohtaja seuraa järjestön tapahtumia sekä käsittelee partio- ja nuorisotoimintaan liittyviä aiheita tuoreesti ja kiinnostavasti. Lisäksi lehdellä on tärkeä rooli partiojohtajien koulutus- ja keskustelukanavana.

www.partio.net
Partio.net on nettipartiolaisten oma sivusto. Nettipartiolaiset on Suomen Partiolaisten B-jäsen eli valtakunnallinen ja partioaatetta edistävä yhdistys. Yhdistys ylläpitää omaa sivustoa, jossa on mahdollista esimerkiksi vaihtaa ajatuksia muiden koti- tai ulkomaalaisten johtajien kanssa. Yhdistys tarjoaa myös kotisivutilaa eri partioprojekteille ja lippukunnille.

http://wiki.partio.net
Partiowiki on partiotietosanakirja, jota kuka tahansa voi muokata. Partiowikistä löytyy tälläkin hetkellä yli 3000 artikkelia ja lisää tulee koko ajan. Sivusto on nettipartiolaisten ylläpitämä palvelu.

http://www.scout.org/
Partiolaisilla on kaksi maailmanjärjestöä, WOSM ja WAGGGS. WOSM eli World Organisation of Scout Movement on partiolaisten maailmanjärjestö, jossa on mukana kansallisia partiojärjestöjä 216 maasta. WOSM:n jäsenyys on avointa tytöille ja pojille, WOSM:n jäsenjärjestöissä toimii noin 28 miljoonaa partiolaista, joista noin kolmasosa on tyttöjä. WOSMin paitatunnus on lilalla pohjalla valkoinen partiolilja, joka on samalla partiolaisten lupausmerkki kaikkialla maailmassa.

http://www.wagggsworld.org/en/home
World Association of Girl Guides and Girl Scouts eli WAGGGS perustettiin vuonna 1928. WAGGGS:n jäsenet ovat pääasiassa tyttöjä ja WAGGGS keskittyy tyttöjen partioinnin ja tyttöjen aseman parantamiseen, erityisesti kehitysmaissa. Jäsenmaita WAGGGS:ssä on noin 130, ja niissä partiolaisia noin 10 miljoonaa. WAGGGSin paitatunnus on kultainen kolmiapila sinisellä pohjalla.